O spoločnosti NTec s.r.o.

NTec - špecialista na rezanie vodným lúčom

NTec - špecialista na rezanie vodným lúčom

Spoločnosť NTec s.r.o. bola založená v roku 2002 so základným zameraním na využitie efektívnych technológií delenia materiálov tak pre oblasť strojárenstva, ako aj pre ostatné odvetvia priemyslu. Delenie materiálu vodným lúčom je moderná technológia, ktorej princíp je známy už veľmi dávno, avšak až vedecko-technický pokrok posledných rokov umožnil jej praktické využitie. Založením spoločnosti sme nadviazali na predchádzajúce bohaté skúsenosti vo využití vodného lúča a viac ako 10 ročnú prax v oblasti strojárenstva.

O technológii rezania vodným lúčom

Zariadenia tohto druhu je možné použiť vo všetkých oblastiach priemyselnej výroby a to aj na delenie materiálov, ktoré inými spôsobmi prakticky nie je možné alebo len veľmi nákladne deliť. Prakticky je možné rezať ľubovoľný materiál s rôznymi mechanickými, fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami. Princíp riadenia CNC nám umožňuje vytvárať a rezať zložité nepravidelné tvary výrobkov. Zadávanie tvarov výrobkov je možné pomocou štandardných CAD programov. Rezanie vodným lúčom umožňuje aj rezanie trojrozmerné (3D). 

 

Parametre rezania:
 • bežná presnosť vyrezaného detailu ± 0,1 mm
 • presnosť polohovania ± 0,01 mm
 • maximálny rozmer deleného polotovaru 3.000 x 2.000 x 150 mm
 • šírka rezu od 0,2 do 2 mm
 • drsnosť reznej plochy Ra 3,2

 

Hlavné výhody:
 • tepelne neovplyvnený rez a jeho okolie – studený rez
 • minimálne medzery pri ukladaní detailov do polotovaru – úspora materiálu
 • možnosť rezania vysoko pevných a tepelne spracovaných materiálov
 • úspora nástrojov a výrobnej kapacity
 • úspora práce spojenej s následným obrábaním
 • vysoká operatívnosť pri zmene rozmerov detailu

Rezanie vodným lúčom - zariadenie

Prihlásenie